[ROOT] / dt / Email / 0B10AE90A58FC7F1A7AB759A34A5CB851773CC5C@unknown

Email

0B10AE90A58FC7F1A7AB759A34A5CB851773CC5C@unknown

KeyValue
Date2021-06-08 12:06:17.000
From-wschmitt@tilepedia.com-
HeadersReturn-Path: <wschmitt@tilepedia.com>;X-Original-To: awojciech.parteka@nordae.com;Delivered-To: nordae@bef.no;Received: from host2.pedianetwork.com (host2.pedianetwork.com [199.115.119.56]) by bef.no (Postfix) with ESMTPS id 0F4035FB19 for <awojciech.parteka@nordae.com>; Tue, 8 Jun 2021 15:06:22 +0200 (CEST);Received: from [49.145.3.93] (port=17978 helo=host2.pedianetwork.com) by host2.pedianetwork.com with esmtpsa (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (Exim 4.94.2) (envelope-from <wschmitt@tilepedia.com>) id 1lqbQy-0005sX-12 for awojciech.parteka@nordae.com; Tue, 08 Jun 2021 09:06:20 -0400;Date: Tue, 08 Jun 2021 14:06:17 +0200;To: awojciech.parteka@nordae.com;From: "piotrek623&op pl" <wschmitt@tilepedia.com>;Subject: Re: Oferta handlowa.;Message-ID: <0B10AE90A58FC7F1A7AB759A34A5CB851773CC5C@unknown>;MIME-Version: 1.0;X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report;X-AntiAbuse: Primary Hostname - host2.pedianetwork.com;X-AntiAbuse: Original Domain - nordae.com;X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12];X-AntiAbuse: Sender Address Domain - tilepedia.com;X-Get-Message-Sender-Via: host2.pedianetwork.com: authenticated_id: wschmitt@tilepedia.com;X-Authenticated-Sender: host2.pedianetwork.com: wschmitt@tilepedia.com;X-Source: ;X-Source-Args: ;X-Source-Dir:
HTMLBodyWitaj!<br /> <br /> Tutaj możesz przejrzeć listę potrzebnych dokument&oacute;w jako jeden dokument:<br /> <br /> <br /> system.heritagelanka.com/quinton-bednar/awojciech_parteka-60.zip<br /> <br /> <br /> <br /> <br><br><blockquote type="cite"><html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:purple; text-decoration:underline;} span.EmailStyle17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:windowtext;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri","sans-serif";} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1" /> </o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=EN-US link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Cze&#347;&#263;! </br> </br> Niestety, mam dla Ciebie z&#322;e wiadomo&#347;ci. </br> Par&#281; miesi&#281;cy temu zdoby&#322;em dost&#281;p do urz&#261;dzenia, kt&#243;rego u&#380;ywasz do przegl&#261;dania internet.</br> Od tego czasu monitorowa&#322;em Twoj&#261; aktywno&#347;&#263; internetow&#261;. </br> </br> Jako regularny odwiedzaj&#261;cy stron dla doros&#322;ych, mog&#281; potwierdzi&#263;, &#380;e ty jeste&#347; za to odpowiedzialny.</br> M&#243;wi&#261;c wprost, strony, kt&#243;re odwiedzasz, da&#322;y mi dost&#281;p do Twoich danych. </br> </br> Za&#322;adowa&#322;em Trojana w baz&#281; Twoich driver&#243;w, kt&#243;ry uaktualnia swoj&#261; sygnatur&#281; par&#281; razy dziennie, co sprawia, &#380;e antywirus nie jest w stanie go wykry&#263;.</br> Na dodatek daje mi on dost&#281;p do Twojej kamery i mikrofonu.</br> Co wi&#281;cej, zapisa&#322;em wszystkie dane, w tym zdj&#281;cia, media spo&#322;eczno&#347;ciowe, czaty i kontakty. </br> </br> Ostatnio wpad&#322;em na zajebisty pomys&#322; stworzenia filmu, gdzie dochodzisz w jednej cz&#281;&#347;ci ekranu, gdy w drugiej jednocze&#347;nie odtwarza si&#281; film, kt&#243;ry ogl&#261;da&#322;e&#347;.</br> To by&#322;o &#347;mieszne!</br> </br> B&#261;d&#378; spokojny, &#380;e z &#322;atwo&#347;ci&#261; mog&#281; wys&#322;a&#263; ten film do wszystkich Twoich kontakt&#243;w paroma klikami, zak&#322;adam, &#380;e wola&#322;by&#347; unikn&#261;&#263; takiego scenariusza. </br> </br> Maj&#261;c to na uwadze, taka jest moja propozycja:</br> Prze&#347;lij r&#243;wnowarto&#347;&#263; 1200 EUR na m&#243;j portfel Bitcoin, a zapomn&#281; o ca&#322;ej sprawie. Usun&#281; r&#243;wnie&#380; wszystkie dane i filmy na zawsze. </br> </br> Wed&#322;ug mnie to do&#347;&#263; umiarkowana cena za moj&#261; prac&#281;. </br> Mo&#380;esz zorientowa&#263; si&#281;, jak kupi&#263; Bitcoiny za pomoc&#261; wyszukiwarek Google, czy Bing, sam zobaczysz, &#380;e nie jest to a&#380; tak trudne. </br> </br> M&#243;j portfel Bitcoin (BTC): 1EyAadxvFqjvG9swUeexQLFhTvdV6jBTbi</br> </br> Masz 48 godzin na odpowied&#378;, powiniene&#347; pami&#281;ta&#263; o tym, &#380;e: </br> Nie ma sensu mi odpowiada&#263; &#8212; adres zosta&#322; wygenerowany automatycznie.</br> Nie ma sensu narzeka&#263;, poniewa&#380; wiadomo&#347;&#263; wraz z portfelem Bitcoin nie mog&#261; by&#263; namierzone. </br> Wszystko zosta&#322;o precyzyjnie zaplanowane. </br> </br> Je&#347;li wykryj&#281;, &#380;e powiedzia&#322;e&#347; komu&#347; o tym li&#347;cie &#8211; film natychmiast zostanie udost&#281;pniony, a Twoje kontakty otrzymaj&#261; go jako pierwsze.</br> Nast&#281;pnie film zostanie opublikowany w sieci!</br> </br> P.S. Czas odliczania si&#281; rozpocznie, gdy otworzysz ten list. (Program ma wbudowany zegar).</br> </br> Powodzenia i uwa&#380;aj na siebie! Mia&#322;e&#347; pecha, nast&#281;pnym razem b&#261;d&#378; ostro&#380;niejszy.<o:p></o:p></p></div></body></html></blockquote>
SubjectRe: Oferta handlowa.
TextBodyWitaj! Tutaj możesz przejrzeć listę potrzebnych dokumentów jako jeden dokument: system.heritagelanka.com/quinton-bednar/awojciech_parteka-60.zip -----Original Message----- On Sunday, 6 September 2020, 22:21, <awojciech.parteka@nordae.com> wrote: > Witaj! > > Tutaj możesz przejrzeć listę potrzebnych dokumentów jako jeden > dokument: > > system.heritagelanka.com/quinton-bednar/awojciech_parteka-60.zip
To-awojciech.parteka@nordae.com-

7 items

Edit


Generated 2021-06-12 22:40:41.262 UTC